Hembygdsgården

Högeråsstugan

hogerasstugan

Högeråsstugan är en backstuga med torvtak, hitflyttad 1936 av föreningens grundare Oskar Karlsson, och sedan skänkt till föreningen när den bildades 1939. Det lilla huset är en enkelstuga med förstuga, ett rum och ett litet kök.

Svansångsstugan

svansangsstugan

Svansångsstugan är en torpstuga från Flöxhult, med inredning som visar hur fattig änka och hennes barn kunde leva för 100 år sedan. Stugan flyttades till Hembygdsgården 1940.

Klumpaladan

angsladan

Till Hembygdsgården hör Ekhagen, ca 1 hektar slåttermark som tidigare hört till Älghults prästgård. Där ligger nu en så kallad klumpalada som användes till att förvara hö i på gårdarnas utmarker. Den kommer från Långaskruv och skänktes till Hembygdsföreningen 1941.

Handelsboden

kvarnkullaboden

Handelsboden kommer från Kvarnkullen under Silvereke och flyttades till Hembygdsgården 1948. Den innehåller en mängd föremål och varor från olika handelsbodar i socken.

Smedjan

smedjan

Smedjan har liksom inredning och verktyg tillhört kopparslagarmästare Oskar Hedberg, Älghult. Den skänktes efter hans död till Hembygdsföreningen som flyttade den hit 1956.

Ladugården

ladugarden

Ladugården är en torpladugård från Fridhem, Hageskruv. Det innehåller föremål från djurhållning och jordbruk. I anslutning till logen finns en tröskvandring, som förr användes till att driva ett tröskverk med hästar eller oxar.

Brygghuset

brygghuset

Brygghuset har stått vid Älghults prästgård. Det innehåller föremål för tvätt och mangling samt redskap för linberedning. Slöjdlärare Henry Hellberg och hans elever plockade ner, märkte upp och återuppförde byggnaden på nuvarande plats i mitten på 1960-talet.

Loftboden

loftboden

Loftboden är den klart äldsta byggnaden i Hembygdsgården. Den byggdes i Östra Rås, troligen i slutet av 1600-talet eller början av 1700-talet. Den flyttades till sin nuvarande plats i Hembygdsgården 1974.

Hältekärrstugan

haltekarrstugan

Hältekärrstugan är en mangårdsbyggnad från Hältekärr Frälsegård, återuppbyggd på nuvarande plats 1980. Den har ett delvis moderniserat kök, men är i övrigt möblerad som en bondgård från början av 1900-talet. Byggnaden är sedan invigningen 1981 samlingspunkten för Hembygdsföreningens verksamhet.

Museet

museet

Museet i Ekhagen är den nyaste byggnaden i Hembygdsgården. Den stod färdigt 1998 och är byggt för att hysa utställningar med föremål och miljöer från olika delar av bygdens näringsliv och skola. Där ställs också varje år iordning en utställning kring något intressant tema.

Kvarnen i Fröseke

kvarnen

Den lilla kvarnen vid Alsterån i Fröseke uppfördes av byalaget 1860. Den köptes 1918 av Kronofors, ortens glasbruk. Idag ägs den av Älghults sockens Hembygdsförening.

Logotype Elghult2
shf_logga_svart_tryck